تریلر سریال What/If
Renée Zellweger بازیگر برنده اسکار، به Netflix برای بازی در What/If انتخاب شد سریالی که  تاثیرات متقابل رفتارهای نامتعارفی را نشان می‌دهد که افراد معقول و مقبول در جامعه انجام می‌دهند. هر فصل این سریال داستان اخلاقی متفاوتی تعریف خواهد کرد که از منابع فرهنگی مهمی اقتباس شده است و نشان دهنده قدرت تصمیمی سرنوشت ساز خواهد بود که می‌تواند مسیر یک زندگی را کاملا عوض کند.

بستن