Just Mercy

فیلم Just Mercy داستان نخستین پرونده استیونسون با بازی مایکل بی. جردن (Michael B. Jordan) است که وی باید از حق والتر مک‌میلان (Walter McMillian)، سیاه‌پوست جوانی با بازی جیمی فاکس (Jamie Foxx) که به خاطر جرمی که مرتکب آن نشده بود به اعدام محکوم شده بود، دفاع می‌کرد. گرچه شاهدان زیادی در محلق وقوع قتل حضور داشتند، اما مک‌میلان در عرض یک روز و نیم از سوی دادگاه به شش سال حبس و سپس اعدام محکوم شد. تلاش استیونسون منجر به کشف این حقیقت شد که دادستان شواهد را سرکوب کرده و در نهایت وی موفق شد تا مک‌میلان را از حکمش تبرئه کند.

بستن