باکس آفیس – جدول فروش آخر هفته فیلمها

1+

آخرین باکس آفیس منتشر شده از فروش آخر هفته فیلمهای روز دنیا 

آپدیت ۹۷/۰۷/۰۱

هفته گذشتهاین هفتهنام فیلمهفتگی آمریکاکلی آمریکاکلی جهانیبودجهسالن سینما
-1The The House With A Clock In Its Walls26,826,829,9423,592
32A Simple Favor10,432,542,5-3,102
23The Nun10,2100,8292,5223,707
14The Predator8,740,476,1884,070
55Crazy Rich Asians6,5159,4206,4302,802
46White Boy Rick5,017,417,4292,504
67Peppermint3,730,336,3252,680
-8Fahrenheit 11/93,13,13,1-1,719
79The Meg2,3140,5516,41302,003
810Searching2,123,149,4-1,787

جدول فروش هفتگی فیلمهای ایران

آپدیت ۹۷/۰۶/۲۲

رتبهنام فیلمفروش آخر هفتهفروش کلتعداد سالنهفته
1هزارپا۱,۶۰۴,۳۱۲,۰۰۰۳۵,۴۷۷,۶۶۱,۰۰۰16610
2تنگه ابوقریب۶۲۱,۵۱۱,۰۰۰۳,۸۱۹,۱۳۷,۰۰۰1675
3دم سرخ ها۲۸۸,۶۴۱,۰۰۰۲۸۸,۶۴۱,۰۰۰1006
4کاتیوشا۱۹۳,۳۵۷,۰۰۰۲,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰617
5شعله ور۱۸۵,۸۷۶,۰۰۰۷۵۵,۹۴۵,۰۰۰834
6داش آکل۸۹,۵۴۶,۰۰۰۱۶۲,۱۶۸,۰۰۰582
7دارکوب۵۰,۱۳۴,۰۰۰۲,۰۶۰,۱۴۸,۰۰۰1711
8خاله قورباغه۴۹,۰۸۳,۰۰۰۲,۳۱۳,۷۶۳,۰۰۰6311
9آخرین بار کی سحر را دیدی؟۴۷,۵۴۶,۰۰۰۴۷,۵۴۶,۰۰۰302
10همه چی عادیه۴۴,۶۲۳,۰۰۰۲۱۰,۶۷۱,۰۰۰444
1+
بستن