Little Women

0

در این فیلم که بازسازی مدرنی از رمانی به همین نام نوشته Louisa May Alcott است، داستان چهار خواهر Meg, Jo, Beth, Amy March را می بینیم که داستان بزرگ شدن آن ها را روایت می کند

0
بستن