Assassination Nation

دانش آموز دبیرستانی Lily و گروه دوستانش مثل بقیه ی مردم، در دنیایی از پیام ها، پست های مجازی، عکس های سلفی و چت ها زندگی می کنند. وقتی یک هکر ناشناس جزییاتی از زندگی شخصی مردم شهر کوچکشان را منتشر می کند، این کار جنون محضی را در جامعه به وجود می آورد که زندگی Lily و دوستانش را به خطر می اندازد.

بستن